if(typeof window !== 'undefined' && window.location.hostname === "fr.sailgp.com") { }

MED NATUREN OG ET KLART FORMÅL SOM DRIVKRAFT LANCERER SAILGP ”DIVERSITET, INTEGRITET OG INKLUSION” ET NYT INITIATIV UNDER RACE FOR THE FUTURE

22 OCTOBER 2020

LONDON - 22. oktober, 2020 - I kølvandet på offentliggørelse af Race for the Future-kampagnen, der skal være med til at accelerere transformationen til en mere ren og mangfoldig fremtid, udrullede SailGP i dag sit første store diversitets-, integritets- og inklusionsinitiativ. Den verdensomspændende kapsejlads lancerer nu et omfattende program, der hurtigt skal træne og udvikle kvindelige atleter til at deltage i SailGP.

Sir Russell Coutts, der er administrerende direktør i SailGP fortæller: ”Vi har erkendt, at vi proaktivt skal sørge for, at både vores organisation og sejlsporten bliver mere inkluderende. Vi forpligter os derfor til at accelerere disse nødvendige forandringer. SailGP har på kort tid udviklet sig til at blive sejlsportens største og mest eftertragtede globale liga. Derfor står det også fuldstændig klart for os, at muligheden for at deltage bør inkludere en så bred gruppe af atleter som muligt.”

Han fortsætter: ”Hurtige, foilende både som vores F50-katamaraner står lige nu i centrum for nogle af verdens mest avancerede og hurtige kapsejladser, men her har størstedelen af besætningen overvejende været mænd, hvilket skaber en kløft mellem kønnene i forhold til den oplevelse, vi ønsker, at SailGP skal være for alle. Alle køn kan og bør være lige i denne sport, og vi skal derfor skabe de muligheder, der skal til for at lukke dette hul. Det er bydende nødvendigt, at vi bryder de eksisterende barrierer i sporten ned for derigennem helt overordnet at skabe et mere inkluderende miljø.”

SailGPs fokus her og nu er derfor at fremme ligestilling mellem kønnene, mens ligaens langsigtede mål også inkluderer en større etnisk mangfoldighed for dermed at sikre, at SailGP bliver mere tilgængelig for underrepræsenterede grupper.

SailGP har igennem de sidste fire måneder arbejdet sammen med mangfoldigheds- og inklusionskonsulentvirksomheden Clear Company for at sikre processen bedst muligt. Samtidig har ligaen oprettet to nye arbejdsudvalg: Komitéen for kvinder og Komitéen for diversitet, integritet og inklusion. Målet for Komitéen for diversitet, integritet og inklusion, hvor 75 procent af medlemmerne er fra traditionelt underrepræsenterede grupper, er at drive en helhedsorienteret inklusionsproces af både kvinder og forskellige etniciteter på tværs af organisationen, mens målet for Komitéen for kvinder, der består af mere end 80 procent kvinder på tværs af interne og eksterne personer, er at støtte den indledende integrationsproces af kvindelige atleter.

I begyndelsen af november vil SailGP være vært for den første af en række træningslejre for kvindelige atleter, der efterfølgende skal gennemføres lokalt af de enkelte hold - Australien, Danmark, Frankrig, Storbritannien, Japan, New Zealand, Spanien og USA. Målet er at tiltrække flere kvindelige atleter, der opfylder ligaens overordnede udvælgelseskriterier.

Ud fra de lokale træningslejre vil 16 kvinder blive udvalgt til at deltage i SailGPs pre-season træningslejr i starten af 2021. Herfra vil hvert hold udvælge minimum én kvindelig atlet, der skal blive en del af holdet til sæson 2, der begynder i april 2021.

Den første sæson, hvor ligestillingsinitiativet træder i kraft, vil være et pilotforsøg med løbende evalueringer og justeringer for at sikre en så vellykket integrationsproces som muligt. Samlet set sigter initiativet mod at udvikle flere kvindelige topsejlere til at kunne konkurrere på positioner som skipper, flight controller eller wing trimmer på F50-katamaranerne.

Carolijn Brouwer, der er tidligere Ocean Race-sejler, tredobbelt OL-deltager, dobbelt World Sailor of the Year-vinder og medlem af SailGPs kvinde-komité, siger: ”Dette er et stort skridt fremad for kvinder i professionel kapsejlads. SailGP sætter fart på inklusionen ved at skabe konkrete muligheder for kvindelige sejlere på højt niveau, så de kan konkurrere sammen med deres mandlige medatleter i verdens mest avancerede sejlliga. Et initiativ som dette vil være med til at opnå reel kønslig lighed i fremtiden.”

SailGP arbejder desuden på at ansætte en dedikeret leder for ligestillingsprogrammet inden januar 2021, der skal føre tilsyn med initiativet.

Ydermere vil SailGP fokusere på at skabe en mere etnisk mangfoldig profil både indenfor SailGP – men i sidste ende også i sejlsporten som helhed – ved at tage udgangspunkt i græsrodsorganisationer og juniorsejlsport. Ligaen vil i partnerskab med World Sailing, de nationale sejlsportsunioner samt lokale sejlklubber og initiativer arbejde for og sammen med unge mennesker med forskellig baggrund gennem SailGP Inspire-initiativet.

Med et kønsbalanceret fokus helt fra starten skal SailGP Inspire være med til skabe en vigtig adgang for unge kvindelige sejlere til at træne, blive coachet og deltage i kapsejlads i foilende WASZP-både. Derudover vil SailGP Inspire nu også fokusere på at gøre både lyst- og kapsejlads endnu mere tilgængelig for en mere mangfoldig gruppe af unge - både i forhold til etnicitet og socioøkonomisk status.

Yderligere oplysninger om relanceringen af SailGP Inspire bliver annonceret inden årets udgang.

Det internationale sejlsportsforbunds chef for bæredygtighed, Dan Reading, siger: *"Stor ros til SailGP, der som første underskriver af vores Special Event Sustainability Charter, tager en lederrolle i den bæredygtige udvikling. Vi ser frem til sammen ligaen at bane vejen for, at flere underrepræsenterede grupper kan deltage og et bredere demografisk samarbejde med World Sailing Trust."*

Nicolai Sehested, rorsmand for Denmark SailGP Team, siger: *"Som kapsejladsens største årlige begivenhed er det vigtigt, at SailGP sætter standarden for mangfoldighed og inklusivitet i vores sport, og vi står fuldt ud bag dette spændende initiativ for at fremskynde forandring. Både Denmark SailGP Team og vores partner, ROCKWOOL, brænder for at investere i og inspirere den næste generation af danske SailGP-atleter og skabe nye veje og muligheder for Danmarks bedste, unge sejlere til at nå toppen af sporten."*

Han tilføjer: *"I Danmark har vi mange talentfulde kvindelige sejlere, men meget få har erfaring med at sejle med foilende både som den højteknologiske F50, vi sejler i SailGP. Dette initiativ skaber en platform, der giver kvindelige atleter mulighed for at få værdifuld træning og erfaring. Vi ønsker at skabe danske, kvindelige rollemodeller i sporten, der vil inspirere flere unge, kvindelige atleter til at begynde at foile.”*

Mere information om SailGPs mangfoldighedsstrategi, herunder interne politikker og procedurer, der er målrettet ligaens arbejde for at opdyrke en retfærdig og inkluderende kultur, kan findes her.